Van Rijswijk Tweewielers is een Scooter Recycling Nederland (SRN) inleverpunt, Hieronder de veelgestelde vragen.


Wat is SRN en wat is het doel?

Scooter Recycling Nederland is het recyclingsysteem van de brom- en snorfietsbranche. Het is opgezet in 2011 door RAI Vereniging en BOVAG, met het doel om een milieuvriendelijke verwerking van oude brom- en snorfietsen te verbeteren.


Hoeveel brom- en snorfietsen rijden er in Nederland op de weg?

  

Er rijden in Nederland ruim 1,1 miljoen brom- en snorfietsen op de weg. Hiervan worden jaarlijks ongeveer 25.000 afgedankt.


Wat wordt er gerecycled van een brom- of snorfiets?

De brom- of snorfiets bestaat voor het grootste deel (ongeveer 2/3 deel) uit metaal wat goed te recyclen is. Materialen die apart worden gedemonteerd en gerecycled zijn olie, brandstof en de accu. Op deze wijze wordt in ieder geval ruim 70% van het gewicht gerecycled.


Wat betekent de Green Deal tussen SRN en de Rijksoverheid?

Een Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en een private partij waarbij wet- en regelgeving waar nodig wordt aangepast om een duurzaam initiatief mogelijk te maken of te versnellen. SRN heeft met de overheid afgesproken de wet te wijzigen rondom de vergunningverlening voor recycling van brom- en snorfietsen. Nu worden bedrijven die brom- en snorfietsen willen recyclen geconfronteerd met een zware vergunningaanvraag, die duizenden euro's aan kosten met zich meebrengt. Veel dealers hebben zo’n vergunning niet, maar willen wel graag brom- en snorfietsen (blijven) recyclen. Door een wetswijziging die in 2014 ingaat, is een dure vergunning straks niet meer nodig. Voor de periode tot 2014 gaat SRN de lokale overheden verzoeken om in de handhaving alvast rekening te houden met deze nieuwe wetgeving.


Krijg ik nog wat voor mijn oude brom- of snorfiets?

SRN geeft geen vergoedingen aan de laatste eigenaar van een oude brom- of snorfiets. De beperkte (materiaal)waarde die een brom- of snorfiets aan het einde van het leven nog heeft, wordt gebruikt om de recyclingkosten te dekken.


Mijn brom- of snorfiets doet het niet meer, kan deze ook worden opgehaald?

Nee, het inleveren bij een inleverpunt is de enige methode om uw brom- of snorfiets te laten recyclen.


Wat gebeurt er met mijn brom- of snorfiets nadat ik deze heb ingeleverd?

Uw oude voertuig zal worden verwerkt door een bij SRN aangesloten demontagebedrijf. Dit kan ook de dealer zelf zijn. Hier worden milieubelastende materialen als olie en brandstof verwijderd. Ook de accu wordt uit de brom- of snorfiets gehaald. Het metaal wordt in een shredder teruggewonnen voor hergebruik.


Wat is een recyclingbijdrage en waarom moet ik deze betalen? 

De recyclingbijdrage is een bedrag dat u vanaf 1 maart 2013 moet betalen bij de aanschaf van een nieuwe brom- of snorfiets. U betaalt een recyclingbijdrage voor de volgende brom- of snorfiets. Deze bijdrage maakt het mogelijk om een systeem voor inname en recycling van brom- en snorfietsen te realiseren. De recyclingbijdrage is nu vastgesteld op € 5,00*.

* Voor sommige brom of snorfietsen waar bij nieuw verkoop geen recyclings bijdrage is afgedragen dient deze achteraf betaald te worden, De kosten hiervan bedragen dan € 15,00 (recyclings bijdrage en administratie kosten).