Het predicaat Hofleverancier is in 1815 ingevoerd door Koning Willem I en is samen met het predicaat Koninklijk (1806) één van de oudste Koninklijke onderscheidingen van ons land. Dit predicaat geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren, met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Zijne Majesteit de Koning kan het predicaat Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche. De bedrijven moeten minimaal honderd jaar oud zijn en de ondernemer(s) van onbesproken gedrag. Op dit moment mogen 400 bedrijven zich Hofleverancier noemen.

De toekenning van het predicaat Hofleverancier is een prerogatief van de Koning en is in 1987 (opnieuw) geregeld in een Koninklijke Beschikking. Het recht wordt toegekend voor een periode van ten hoogste 25 jaar, waarna de gerechtigde aan Zijne Majesteit de Koning bestendiging kan vragen. Een (voorafgaand) verzoek om bestendiging is ook nodig, wanneer het eigendom of de feitelijke structuur van de gerechtigde veranderen. Toekenning vindt in de regel plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, bijvoorbeeld bij het 100, 125 of 150-jarig bestaan of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf.