Van Rijswijk Tweewielers, gevestigd te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Van Rijswijk Tweewielers

Noordhoekring 23

5038 GB Tilburg

info@vanrijswijktweewielers.nl

013 543 45 08 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Rijswijk Tweewielers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om zelf deze informatie te verwijderen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Rijswijk Tweewielers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Het versturen van commerciĆ«le reclame.
  • Van Rijswijk Tweewielers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Rijswijk Tweewielers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Rijswijk Tweewielers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een account heeft aangemaakt, dan heeft u ten alle tijden de mogelijkheid om al uw gegevens te verwijderen.

Bij een eenmalige checkout (aankoop zonder registratie) heeft u tevens de mogelijkheid om uw gegevens in te zien en/of te verwijderen. Dit kunt u hier doen

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Rijswijk Tweewielers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Rijswijk Tweewielers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met de volgende dropshipment leverancier(s) samen:

Kruitbosch Zwolle B.V. - Ravensburgstraat 8 - 8028 PZ ZWOLLE

Voor de financiƫle afhandeling werken wij samen met:

CURO Payments B.V. - Maaskade 1 - 5347 KD Oss

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijke en functionele cookies

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals uw winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee onze website/shop optimaliseren. 

Cookies van derden

De cookies van derden die de functionaliteiten van deze partijen mogelijk maken. Deze functionaliteiten zijn bijvoorbeeld een "delen" knop bij een product of de Google Maps kaart op de contact pagina.

Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen is te zien in de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun website:

AddThis.com (deel onze producten met anderen)

Tawk.to (chat met ons)

Facebook

Google Maps (voor de kaart op de contact pagina)

Twitter

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vanrijswijktweewielers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Rijswijk Tweewielers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Van Rijswijk Tweewielers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Rijswijk Tweewielers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanrijswijktweewielers.nl.